Vuxnas lärande, Karlskoga/Degerfors

Kommunstorlek: 
Mellanstor kommun (kommun med 20 000-50 000 invånare)
Anordnarstorlek: 
Mellanstor anordnare (101-500 Sfi-deltagare)
Studievägar: 
Studieväg 1
Studieväg 2
Studieväg 3
Hur gör ni?: 
Hösten 2011 startade vi en introduktionskurs där eleverna kan börja studera på Sfi kontinuerligt. Vi har skapat ett material som både är i pappersform och databaserat där eleverna kan studera i sin egen takt. Kursen är för elever på studieväg 2 och 3 eftersom den individuella delen kräver att eleven kan läsa och skriva latinska bokstäver. Denna kurs har hjälpt lärarna att slussa eleverna vidare kontinuerligt till nästkommande kurser. Detta har resulterat i att alla kurser använder samma framgångsrika koncept. Eleverna får en bra grund i introduktionskursen och eleverna lär sig att ta ett eget ansvar för sin inlärning. Kursinnehållet har blivit tydligare för lärarna och eleverna än vad det tidigare har varit. Vi har systematiserat kursinnehållet i alla kurser. Tydligheten från intoduktionskursen har applicerats på de andra kurserna. Sedan 2011 har vi inte längre ett kollektivt progressionsupplägg. Kurserna A-D är uppdelade i olika teman och det spelar ingen roll när man kommer in i kursen. Kurserna är "cirkelformade" och inte linjära. Varje elev har en individuell kursstart och kursslut eftersom kurserna är tidsbestämda. Kursinnehållet är detsamma för alla elever men eleven kommer in i kursen kontinuerligt.
Varför tycker ni att det är ett lärande exempel?: 
Eleverna får en bra studieteknik och lär sig att studera både i grupp och individuellt. Elever som är nya i en kurs kan relatera sina språkkunskaper till de som har gått längre tid i kursen. På så sätt kan eleverna tydligare se och förstå vad som krävs i en kurs. De elever som har gått längre i kursen får chansen att använda sina kunskaper genom att hjälpa de som är nya.
Vad ni har för underlag till att betrakta detta som ett lärande exempel?: 
Efterfrågan har funnits på sociala medier om hur man på ett bra sätt hanterar kontinuerligt intag och dess effekter på Sfi. Vi har bemött efterfrågan vilket har lett till att många andra kommuner och olika verksamheter blivit intresserade av vårt koncept. Detta har även lett till att de har tagit del av vårt koncept genom workshops. Vårt koncept har även uppmärksammats av bland annat Nationellt Centrum.
Kommun: 
Karlskoga
Anordnarform: 
Kommunal anordnare
Kontaktuppgifter: 
Karlskoga
Telefon: 0586-61653