Vuxenutbildning Mölndal

Kommunstorlek: 
Stor kommun (kommun med 50 000-200 000 invånare)
Anordnarstorlek: 
Mellanstor anordnare (101-500 Sfi-deltagare)
Studievägar: 
Studieväg 1
Studieväg 2
Studieväg 3
Hur gör ni?: 
- Vi har ett nära samarbete med AF Etablering på så sätt att de har två representanter på plats på skolan varje tisdag em. Det ger elever (och lärare) möjlighet att ställa frågor, diskutera upplägg och planera för framtiden. Vi hoppas att vi inom kort också kommer att ha representanter från socialtjänsten på plats samma tid, då många frågor också rör dem. - Vi har regelbundna möten (1/termin) lärare, AF och stadens flyktinghandläggare för att enklare samordna resurserna kring våra elever. - Vi har en yrkeskurs (lokalvård) där vår praktiksamordnare arbetat upp ett kontaktnät inom det lokala näringslivet. Detta arbete kommer också andra elever till del då de gör praktik inom ramen för sin reguljära SFI-utbildning.
Varför tycker ni att det är ett lärande exempel?: 
Kontakt mellan de olika aktörerna som ofta finns kring våra SFI-studerande är inte alls självklart. Vi har sett förtjänsten med detta och även skapat strukturer där det blir en del av hela upplägget. Vi tror att det är nödvändigt ifall kontakten inte bara ska baseras på att enstaka lärare och handläggare råkar kommunisera bra.
Kommun: 
Mölndal
Anordnarform: 
Kommunal anordnare
Kontaktuppgifter: 
Mölndal
Telefon: 070-769 05 55