Vindelns kommun

Kommunstorlek: 
Mindre kommun (kommun med mindre än 20 000 invånare)
Anordnarstorlek: 
Mindre anordnare (100 Sfi-deltagare eller färre)
Studievägar: 
Studieväg 1
Studieväg 2
Studieväg 3
Hur gör ni?: 
Sfi har ett kontinuerligt samarbete med AF, flyktingsamordning och socialtjänsten. Detta samarbete innebär att representanter träffas var fjortonde dag, där vi diskuterar verksamheten, elevärenden, behov. Vi har regelbunden telefonkontakt. AF skickar sina reviderande etableringsplaner till oss. Flyktingsamordnaren skickar i god tid information om nyanlända. Närvarorapportering och praktikplatser har vi ett nära samarbete i. Samarbetet ska nu utvidgas med att skola, barnomsorg, praktiksamordnare och Migrationsverket. Dessa kommer att delta varannan månad i våra möten. Namnet på arbetsformen har fått operativa gruppen. Operativa gruppen har arbetat fram en praktiksnurra i tre steg med fasta praktikplatser. Det ska fattas ett politiskt beslut om riktlinjerna för denna verksamhet.( Praktiksnurran finns på Powerpoint hos vår flyktingsamordnare )
Varför tycker ni att det är ett lärande exempel?: 
Vi tycker det är en fördömlig modell eftersom ett nära, kontinuerligt samarbete är en vinst för eleven.Vi i skolan har oftast den största kunskapen om eleven och det gör att vi har mycket att bidra med till andra myndigheter. Vi eftersträvar en helhetssyn på eleven när det gäller inlärning, ev. posttraumatisk stress och utvecklingsmöjligheter.
Vad ni har för underlag till att betrakta detta som ett lärande exempel?: 
Vi har arbetat utan modellen i kommunen och vet hur att det inte fungerar.
Kommun: 
Vindeln
Anordnarform: 
Kommunal anordnare
Kontaktuppgifter: 
Vindeln
Telefon: 0933-14050