Växjö kommun huvudman

Kommunstorlek: 
Stor kommun (kommun med 50 000-200 000 invånare)
Anordnarstorlek: 
Stor anordnare (501 Sfi-deltagare eller fler)
Studievägar: 
Studieväg 1
Studieväg 2
Studieväg 3
Hur gör ni?: 
Varje lärare har regelbundna samtal med eleverna om deras progression. I Växjö har alla utbildare en och samma formulär för individuell studieplanering. Denna startas upp direkt vid SFI-starten. eleverna är delaktiga i processen. Vi har en särskild uppföljningsverksamhet som kontinuerligt följer upp varje elevs progression med kommunens representanter och SFI-lärare. Vi har god koll på eleverna och deras framsteg.
Varför tycker ni att det är ett lärande exempel?: 
Elevuppföljningen har medfört att elever som inte riktigt klarar av reguljär SFI-undervisning kan erbjudas andra alternativ bland annat.
Kommun: 
Växjö
Anordnarform: 
Upphandlad anordnare
Kontaktuppgifter: 
Växjö
Telefon: 0470796348