Sfi Sunne

Kommunstorlek: 
Mindre kommun (kommun med mindre än 20 000 invånare)
Anordnarstorlek: 
Mindre anordnare (100 Sfi-deltagare eller färre)
Studievägar: 
Studieväg 2
Studieväg 3
Hur gör ni?: 
Vi har regelbundna möten med Af där vi diskuterar hur de enskilda elevernas behov kan tas tillvara på bästa sätt och om det är Sfi eller Af som ska stå för åtgärden, det kan gälla praktik, mående, framtida studier m.m. Från vecka 10 kommer Af att regelbundet hålla informationsträffar för eleverna på Sfi. Om det behövs kommer tolk att användas.
Varför tycker ni att det är ett lärande exempel?: 
Det är ett enkelt sätt att förbereda eleverna på livet efter Sfi. Det finns många frågor och funderingar inför framtiden det här är ett sätt att möta dem på.
Vad ni har för underlag till att betrakta detta som ett lärande exempel?: 
I diskussioner med elever enskilt eller i klass märker vi att de uppskattar ett nära samarbete mellan Af och Sfi.
Kommun: 
Sunne
Anordnarform: 
Kommunal anordnare
Kontaktuppgifter: 
Sunne
Telefon: 0565-16124