Lilla Edets kommun

Kommunstorlek: 
Mindre kommun (kommun med mindre än 20 000 invånare)
Anordnarstorlek: 
Mindre anordnare (100 Sfi-deltagare eller färre)
Studievägar: 
Studieväg 1
Studieväg 2
Studieväg 3
Hur gör ni?: 
Eleverna har tillgång till Ipads och datorer. Smartboard används i klassrummet. Andra aktörer som t ex Räddningstjänsten, och NTF bjuds in regelbundet. Grupperna gör studiebesök till kommunens äldreboende och företag.
Varför tycker ni att det är ett lärande exempel?: 
Användningen av den nya tekniken upplevs positivt av eleverna. Det går snabbt att få olika slags information. Studiebesöken blir en gemensam upplevelse som tas tillvara i undervisningssituationen. Eleverna får en inblick i det svenska samhället och också en chans att få praktik eller t o m jobb.
Vad ni har för underlag till att betrakta detta som ett lärande exempel?: 
Genom regelbunden uppföljning.
Kommun: 
Lilla Edet
Anordnarform: 
Kommunal anordnare
Kontaktuppgifter: 
Lilla Edet
Telefon: 0520 65 97 20