Lernia Utbildning

Kommunstorlek: 
Stor kommun (kommun med 50 000-200 000 invånare)
Anordnarstorlek: 
Mindre anordnare (100 Sfi-deltagare eller färre)
Studievägar: 
Studieväg 1
Studieväg 2
Studieväg 3
Hur gör ni?: 
Vi låter våra vuxna kursdeltagare lägga sitt egna schema. De får utefter skolans öppettider och sina egna kalendrar bestämma när det passar dem bäst. Eleven får lära individuellt, med en medstuderande eller tillsammans med en lärare. Eleven har hela tiden tillgång till en egen laptop med Lernias lärportal. De får studera i sin egen studietakt.
Varför tycker ni att det är ett lärande exempel?: 
Motivation och engegeman är fundamentet för lärande och det uppnår vi med en god lärandemiljö där vi kan möta, stödja och utmana våra deltagare i deras lust att lära. Motivation uppstår när eleven känner meningsfullhet. Eleven ska inte vara en passiv mottagare utan en aktiv elev som tar ansvar för sitt eget lärande.
Vad ni har för underlag till att betrakta detta som ett lärande exempel?: 
Tidigare arbetade vi lite mer traditionellt, men nu när vi arbetar individualiserat och flexibelt så ser vi en förkortad lärsträcka och nöjdare och gladare deltagare. Elevenketerna har också visat att deltagarna är nöjda med skolans upplägg. Det känns så självklart att det är eleven som ska stå i centrum och inte läraren.
Kommun: 
Kungsbacka
Anordnarform: 
Upphandlad anordnare
Kontaktuppgifter: 
Kungsbacka
Telefon: 072-2546068