Hyllie Park Folkhögskola

Kommunstorlek: 
Storstad (kommun med fler än 200 000 invånare)
Anordnarstorlek: 
Mellanstor anordnare (101-500 Sfi-deltagare)
Studievägar: 
Studieväg 1
Studieväg 2
Studieväg 3
Hur gör ni?: 
Många modersmålslärare arbetar på skolan och har i stort sett lika stort ansvar som SFI-lärarna. Vår folkhögskola har alla tre studievägar men har fokuserat på studieväg 1 och studieväg 2. Grupperna är indelade efter studieväg och kurs. I A-kurserna strävar vi att läs- och skrivinlärningen görs på modersmålet parallellt med svenskan för det ger bättre resultat på kortare tid.
Kommun: 
Malmö
Anordnarform: 
Folkhögskola
Kontaktuppgifter: 
Malmö
Telefon: 0707457372