AcadeMedia Eductus Stockholm

Kommunstorlek: 
Stor kommun (kommun med 50 000-200 000 invånare)
Anordnarstorlek: 
Mellanstor anordnare (101-500 Sfi-deltagare)
Studievägar: 
Studieväg 1
Studieväg 2
Studieväg 3
Hur gör ni?: 
Vi har en insats för att bryta isolering, förbättra hälsosituationen och språkutvecklingen, minska framtida utanförskap och bidragsberoende samt öka integreringen och etableringen i samhället. Totalt är det sex olika moduler, vilka rullar jämt fördelade över året med cirak två månader för varje modul. Samhällsorientering och arbetslivsintroduktion finns med som en råd tråd inom alla moduler. Modulen kring livsstil coh hälsa löper också genom samtliga moduler och är även i fokus i den individuella utvecklingsplanen. Upplägget är tre tillfällen per vecka i grupp, för eller eftermiddag enligt fastställt schema. Övrig tid sker eget arbete och individuella samtal. Under programmet finns även tillgång till studie- och yrkesvägledning och personal med olika språkkompetenser. Intyg till deltagare ges efter två terminerns avslutat program. Moduler: 1 - Livsstil och hälsa 2 - Demokrati och närsamhälle 3 - Kultur 4 - Allmän datorkunskap 5 - Vardagsjuridik 6 - Arbetslivsintroduktion Insatsen är en samverkan mellan Eductus SFI, Eductus arbetsmarknad och rehab samt Nacka kommun, arbets- och utbildningsenheten.
Varför tycker ni att det är ett lärande exempel?: 
Deltagaren får nya och förbättrade möjligheter till språkutveckling genom förbättrad hälsa, minskat bidragsberoende och ökad etablering/integrering via arbete eller vidare studier.
Vad ni har för underlag till att betrakta detta som ett lärande exempel?: 
Insatsen är relativt ny men vi kan redan nu vid jämförelser med tidigare studieresultat samt första kartläggningen och hur de ligger till i nuläget se en mycket stor progression.
Kommun: 
Nacka
Anordnarform: 
Upphandlad anordnare
Kontaktuppgifter: 
Nacka
Telefon: 086234571