Block: Nationell översikt (Intro)

Här samlas resultaten från den webbaserade enkät som samtliga sfi-anordnare i Sverige har fått möjlighet att svara på. Översikten är till för att hitta och jämföra utbildningar med liknande förutsättningar samt ta del av lärande exempel på hur andra arbetar. Filtrera genom att klicka på de sex kategorierna nedan och välja bland de alternativ som finns.