Vad är GRINT?

GRINT var ett integrationsprojekt i Göteborgsregionen som syftade till att tillvarata framgångsfaktorer gällande sfi-utbildningar samt sprida lärande exempel och målgruppens röst. Projektet startade i augusti 2013 och pågick fram till sommaren 2015.

Ta del av resultat från GRINT-projektet i pdf-filerna nedan

En kartläggningsrapport om

Göteborgsregionens sfi

Handledning för skolledare i

systematiskt kvalitetsarbete på sfi

Metodstöd för Sfi-undervisning

utifrån elevernas förutsättningar, intressen och mål

Filmer från slutkonferensen

Inledning–nyckeln till integration
Samverkan i praktiken
Hållbar samverkan för de nyanländas skull
Vad är en framgångsrik sfi-utbildning?

Under Nationell översikt samlas resultaten från den webbaserade enkät som samtliga sfi-anordnare i Sverige har fått möjlighet att svara på. Här är det lätt att hitta och jämföra utbildningar med liknande förutsättningar samt ta del av lärande exempel på hur andra arbetar.

Läs mer under Nationell översikt